Цени на вода

На основание Решение № Ц-37 от 23.12.2019г. на КЕВР, цените за предоставените ВиК услуги са следните:
Услуга Цена без ДДС
Доставяне на вода на потребителите 1.792 лв./м3
Отвеждане на отпадъчни води 0.334 лв./м3
ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л