Телефонен указател

Централно Управление - гр. Ямбол

Управител тел.: 66-19-39
Асистент, кореспонденция тел.: 66-19-39
Факс тел.: 66-19-38
Главен инженер тел.: 66-19-24
Главен счетоводител тел.: 66-19-26
Производствено-технически отдел(ПТО) тел.: 66-19-23
Кадастър тел.: 66-23-61
Юрисконсулт, обществени поръчки тел.: 66-19-32
ТБОТ, одитор тел.: 66-19-23
Отдел "Компютърна обработка на информацията" тел.: 66-19-37; 66-23-58
Счетоводство тел.: 66-19-27
Управление на персонала тел.: 66-19-25; 66-19-33
Технически ръководители тел.: 66-19-35
Диспечери - денонощен тел.: 66-23-23
Продажби тел.: 66-19-31; 66-19-36
Водомерна работилница тел.: 66-19-40
Химическа лаборатория тел.: 66-19-34
Началник "АМРБ" тел.: 66-23-60
Склад тел.: 66-23-62

Експлоатационни Райони

Район Елхово Технически ръководител тел.: 0478/88174
Касиер, домакин тел.: 0478/88175
Технически ръководител, помпиер тел.: 0478/88177
Район Болярово Технически ръководител тел.: 04741/6483
Район Стралджа Технически ръководител тел.: 04761/5464
Касиер, домакин тел.: 04761/5261
ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л