Регистрация потребител

Въведете необходимата информация в полетата. Данните ще намерите във Вашата фактура.
Ако липсват необходимите данни, свържете се с нас.
Смяната на име на партида и ЕГН се извършва в Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол.
Необходими са следните документи:
  • копие от документ за собственост или удостоверение за наследници;
  • копие от лична карта.
 
Използвайте латиница.
Минимум 6 символа.
Минимум една МАЛКА буква,
една ГЛАВНА буква и една ЦИФРА.
Минимум ЕДИН СИМВОЛ от: !@#$%*?-
  Натиснете бутона за да добавите и други водомери към вашият профил.
Инструкции за АН    Въведете карнет и страница, като числото на страница да изглежда като трицифрено. Допълнете 0 или 00 пред него, ако се налага.:
1234/5, въведете 1234005
1234/55, въведете 1234055
1234/555, въведете 1234555
Данните, предоставени от Вас в този формуляр са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се предоставят доброволно и с изричното съгласие на всеки.
CAPTCHA code
ПРАВИЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАРОЛА: Използвайте латиница. Минимум 6 символа. Минимум една МАЛКА буква, една ГЛАВНА буква и една ЦИФРА. Минимум ЕДИН СИМВОЛ от: ! @ # $ % * ? -
ПРИМЕРИ: Vik-1162-297; Ivan-1162297; Vik-yambol@2018; #VikPwd1162297; 1162-297ANomer

ПРАВИЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АБОНАТЕН НОМЕР: Въведете карнет и страница, като числото на страница да изглежда като трицифрено. Допълнете 0 или 00 пред него, ако се налага.
ПРИМЕРИ: 1234/5, въведете 1234005; 1234/55, въведете 1234055; 1234/555, въведете 1234555
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В РБ

ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРИРАНИТЕ СЛУЧАИ НА КОРОНАВИРУС И ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В РБ, УВЕДОМЯВАМЕ НАШИТЕ АБОНАТИ, ЧЕ ОТЧИТАНЕТО НА ПОТРЕБЕНАТА ВОДА, НЯМА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШВАНО ОТ ОТЧЕТНИК НА МЯСТО. ВИК ВИ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗВЪРШИТЕ САМООТЧЕТ, КАТО ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ПОДАВА НА САЙТА НА ДРУЖЕСТВО, НА E-MAIL НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ НА ТЕЛЕФОННИЯ НОМЕР НА ОТЧЕТНИКА.
АБОНАТИТЕ, КОИТО СА СИ ПРЕДОСТАВИЛИ ТЕЛЕФОНИТЕ ЗА ВРЪЗКА ЩЕ БЪДАТ ПОТЪРСЕНИ ЗА САМООТЧЕТ.
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 046 661 931.
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л