Регистрация потребител

Въведете необходимата информация в полетата. Данните ще намерите във Вашата фактура.
Ако липсват необходимите данни, свържете се с нас.
Смяната на име на партида и ЕГН се извършва в Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол.
Необходими са следните документи:
  • копие от документ за собственост или удостоверение за наследници;
  • копие от лична карта.
 
Използвайте латиница.
Минимум 6 символа.
Минимум една МАЛКА буква,
една ГЛАВНА буква и една ЦИФРА.
Минимум ЕДИН СИМВОЛ от: !@#$%*?-
  Натиснете бутона за да добавите и други водомери към вашият профил.
Инструкции за АН    Въведете карнет и страница, като числото на страница да изглежда като трицифрено. Допълнете 0 или 00 пред него, ако се налага.:
1234/5, въведете 1234005
1234/55, въведете 1234055
1234/555, въведете 1234555
Данните, предоставени от Вас в този формуляр са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се предоставят доброволно и с изричното съгласие на всеки.
CAPTCHA code
ПРАВИЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАРОЛА: Използвайте латиница. Минимум 6 символа. Минимум една МАЛКА буква, една ГЛАВНА буква и една ЦИФРА. Минимум ЕДИН СИМВОЛ от: ! @ # $ % * ? -
ПРИМЕРИ: Vik-1162-297; Ivan-1162297; Vik-yambol@2018; #VikPwd1162297; 1162-297ANomer

ПРАВИЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АБОНАТЕН НОМЕР: Въведете карнет и страница, като числото на страница да изглежда като трицифрено. Допълнете 0 или 00 пред него, ако се налага.
ПРИМЕРИ: 1234/5, въведете 1234005; 1234/55, въведете 1234055; 1234/555, въведете 1234555
САМООТЧЕТ
Уважаеми потребители, ако не можете да осигурите достъп до имота в посоченото време, имате възможност да изпратите данните си в раздел самоотчет.
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л