Плащане с превод

Плащания на корпоративни клиенти чрез банкова разплащателна система

Списък на банковите сметки, по които може да наредите превод
БАНКА IBAN КОД BIC КОД
1. ЦКБ АД BG21CECB97901011722900 CECBBGSF
2. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД BG63UNCR76301018004212 UNCRBGSF
3. ОБЩИНСКА БАНКА АД BG83SOMB91301024168901 SOMBBGSF
4. БАНКА ДСК BG66STSA93001523408249 STSABGSF


Фактурите за съответния месец могат да се получат от:

  1. за гр. Ямбол - каса № 4 в Централно управление на "ВиК" ЕООД;
  2. за гр. Елхово - паричен салон на "ВиК" ЕООД;
  3. за гр. Стралджа - във "ВиК" ЕООД;
  4. за населени места извън гр. Ямбол, гр. Елхово, гр. Стралджа - в съответната пощенска станция.
ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л