Плащане в брой

Плащания в брой за физически и корпоративни клиенти могат да бъдат извършвани в:

Паричните салони н "ВиК" ЕООД в гр. Ямбол, гр. Елхово, гр. Стралджа и гр. Болярово
Град Адрес, телефон Работно време
гр. Ямбол Централно управление
ул. "П. Брънеков" №20
понеделник-петък
7:30-18:00 ч.
Всички пощенски клонове на ТП "Български пощи" в
гр. Ямбол, гр. Елхово, гр. Стралджа и гр. Болярово
Град Адрес, телефон Работно време
гр. Ямбол Централна поща
ул. "Г. С. Раковски" №3
понеделник-събота
7:30-19:00 ч.
Клон 1
ул. "Ал. Константинов" №2
понеделник-петък
7:30-17:00 ч.
Клон 2
ул. "Милин камък" №27
понеделник-петък
7:30-17:00 ч.
Клон 6
ж.к. "Златен рог"
понеделник-петък
7:30-17:00 ч.
Клон 7
ж.к. "Г. Бенковски" №75
понеделник-петък
7:30-17:00 ч.
гр. Елхово ул. "Индже войвода" №11 понеделник-петък
7:30-17:00 ч.
гр. Стралджа бул. "Хемус" №31 понеделник-петък
7:30-17:00 ч.
гр. Болярово ул. "9-ти септември" №23 понеделник-петък
7:30-17:00 ч.
Паричните салони на Easypay
easypay Пълен списък на офисите, предлагащи услугите на Easypay
ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л