Общи условия

Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "ВиК" ЕООД гр. Ямбол

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че с Решение № ОУ – 09 от 11.08.2014г. на ДКЕВР са одобрени нови “Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК Оператор “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Ямбол. Те са публикувани в централния ежедневник вестник “Новинар” бр.196/21.08.2014г. и регионалния вестник “НЕделник” бр.34/18.09.2014г. и влизат в сила от 18.10.2014г.

  Общи условия - изтеглете от тук в PDF формат (325 КB)

ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л