Електронно плащане

Плащане на дължими суми за вода през Интернет (Система E-PAY)

Всички битови и фирмени абонати могат да платят текущите си и стари задължения към дружеството, чрез системата за електронни разплащания ePay.bg. Плащането става с регистриране на абонатен номер, който може да намерите в последната платена на каса сметка.

ПЛАЩАНЕ НА БИТОВИ АБОНАТИ

Абонатният номер за битови абонати се въвежда без наклонената черта между цифрите, като втората група цифри трябва да изглежда като трицифрено число.

Например, ако номерът е 1234/5, въведете 1234005,
ако номерът е 1234/56, въведете 1234056,
ако номерът е 1234/567, въведете 1234567,
ако номерът е 123/7, въведете 123007,
ако номерът е 123/66, въведете 123066.

ПЛАЩАНЕ НА ФИРМЕНИ АБОНАТИ

Чрез ePay.bg могат да се плащат текущи и стари задължения на фирмени абонати във всяко населено място в област Ямбол.
Изисквана информация в ePay.bg - абонатен номер, който се съдържа във фактурата или разписката за плащане на каса на дружеството.

Абонатният номер за фирмени абонати се въвежда като 7-цифрено число, като номерът се допълва с 0-ли до 7 позиции.

Например, ако номерът е:
1, въведете 0000001,
12, въведете 0000012,
123, въведете 0000123,
1234, въведете 0001234.

Срок за плащане - до последния работен ден на текущия месец.

Плащане на дължими суми за вода през банкомат

За абонати, които предпочитат други алтернативни средства за плащане сме осигурили, плащане на банкомат с услугата B-Pay като код на търговеца трябва да въведете 50116.

Плащане на дължими суми за вода по GSM

Плащане чрез SMS с услугата ePayGSM – може да се регистрирате на банкомат, чрез менюто B-Pay, като за код на търговеца трябва да въведете 84047 или да изпратите празен SMS на номер 1901, за да разберете други начини за регистриране за SMS плащания на битови сметки.

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Ямбол подава информация за абонатите към всяко населено място в област Ямбол.
Не забравяйте да си платите сметките!

ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л