Връзка с нас

Всички юридически и физически лица могат да получат консултации лично или на телефон 046/661931 всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в отдел "Продажби", както и да подават сигнали денонощно на сайта на дружеството в раздел "Контакти" - "Връзка с нас".

По възникнали технически въпроси и проблеми, гражданите могат да ги подават в Централно управление "Център за работа с клиенти", ет. 1 и на телефон 046/661930.

Всеки понеделник от 8:00 ч. до 9:00 ч. гражданите могат да се срещнат с инкасатор-отчетника за съответния район в Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол, ет. 1.

Всяка първа сряда от месеца управителят провежда приемен ден с граждани от 13:00 ч. до 17:00 ч., след предварително записване на телефон 046/661939 или на място в Централно управление, ет. 1.

От 03.04.2018 г. потребителите имат възможност да извършат проверка за фактурирани ВиК услуги и срокове за плащането им, периода на извършване на следващ отчет, както и да подават самоотчет.

 

8601 Ямбол

ул. "П. Брънеков" № 20

телефон: 046/66-23-23

факс: 046/66-19-38

email: vik_yambol@abv.bg

CAPTCHA code
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л