Визуализация на проект ОПОС

Обект 1

Изграждане на нов чугунен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“-обща дължина 6546 метра; в т.ч. 6171 m с диаметър DN500 чугун; 193 m с диаметър DN300 чугун и 182 m с диаметър DN250 чугун.

Обект 2

Подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина 12 781м, DN75-315, PE100RC, и 390бр. сградни водопроводни отклонения в гр.Ямбол.

Обект 2

Изграждане и подмяна на канализационна мрежа с обща дължина 4925м, DN300-1200, РР, в гр.Ямбол.Обект 3

Реконструкция на външен водопровод "Воден-Елхово" в участък от с.Златиница
до НР гр. Елхово.

Обект 4

Подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина 3208м, DN90, PE100RC, и 234бр. сградни водопроводни отклонения в гр.Елхово.

Обект 4

Изграждане и подмяна на канализационна мрежа с обща дължина 3063м, DN300-1200, РР, и 117бр. сградни канализационни отклонения в гр.Елхово.

ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л