Аварии и ремонти

03.12.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За община Ямбол :

- ул."Ямболен"- "Заводски строежи"

- ул."Кабиле" ;

За община Тунджа:

- с.Чарган, с.Козарево, с.Калчево, с.Миладиновци;

За община Стралджа

- с.Иречеково;

За община Елхово:

- ул."Марица" ;

- с.Гранитово;

- с.Чернозем;

За община Болярово

- с.Стефан Караджово;

- с.Златиница;

Телефон за контакти: 046/662323 - оператор център обаждания.


ВЪВ ВРЪЗКА СЪС Заповед № РД-01-173/18.03.2021 Г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България на Министъра на здравеопазването, УВЕДОМЯВАМЕ НАШИТЕ АБОНАТИ, ЧЕ ОТ 22.03.2021год. ОТЧИТАНЕТО НА ПОТРЕБЕНАТА ВОДА, НЯМА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШВАНО ОТ ОТЧЕТНИК НА МЯСТО. "ВиК" ЕООД гр. ЯМБОЛ ВИ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗВЪРШИТЕ САМООТЧЕТ, КАТО ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ПОДАВА НА САЙТА НА ДРУЖЕСТВО, НА E-MAIL НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ НА ТЕЛЕФОННИЯ НОМЕР НА ОТЧЕТНИКА.
АБОНАТИТЕ, КОИТО СА СИ ПРЕДОСТАВИЛИ ТЕЛЕФОНИТЕ ЗА ВРЪЗКА ЩЕ БЪДАТ ПОТЪРСЕНИ ЗА САМООТЧЕТ.
ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА: 046/66 19 31.

Поради постъпили сигнали за лица, представящи се за новоназначени инкасатори към дружеството, уведомяваме своите абонати, че заплащането на дължими суми за консумирана питейна и отведена канална вода се извършва ЕДИНСТВЕНО И САМО в:

- паричен салон при Централно управление в гр. Ямбол, на ул. "Д-р Петър Брънеков" №20 (до Централен кооперативен пазар);

- клоновете на пощенските станции в градовете и селата на територията на Ямболска област;

- в паричните салони на Easypay;

- по интернет (система E-PAY);

- през банкомат (система B-PAY);

- по GSM (система ePayGSM);

- по банков път.

Всеки друг начин на заплащане на услугата не е практика на дружеството и е НЕРЕГЛАМЕНТИРАН И НЕЗАКОНЕН.ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
📞 Аварии: 046/662323
📞 Център за работа с клиенти:
    046/662323
📞 Продажби: 046/661931
📞 Водомерна работилница:
    046/661940
📞 Паричен салон: 046/661930
У
к
а
з
а
т
е
л