21 АВГУСТ  
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ЯМБОЛ
 
  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ
 ЗА НАС
 ЗАКОНИ И НАРЕДБИ
 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
     ПРОЦЕДУРИ
     ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
     ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ
     ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ
 УСЛУГИ
 ДОКУМЕНТИ
 ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
 ПЛАЩАНЕ С ПРЕВОД
 ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ
 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
 ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
 КОНТАКТИ
 ВРЪЗКИ
 СМЕТКИ БИТОВИ АБОНАТИ
 СМЕТКИ ФИРМЕНИ АБОНАТИ

Обява № 9059278
Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол за 2017 г.

Документ: Обява (9059278)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 30-11-2016 г.
Описание: Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол за 2017 г.
Профил на купувача:   Досие
Срок за получаване нa оферти (вкл.): 08.12.2016 г.
17:00 часа

Обява № 9056199
Изготвяне на инвестиционен проекти, във фаза технически проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в община Тунджа“ във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Документ: Обява (9056199)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 02-09-2016 г.
Описание: Изготвяне на инвестиционен проекти, във фаза технически проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в община Тунджа“ във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Профил на купувача:   Досие
Срок за получаване нa оферти (вкл.): 12.09.2016 г.
17:00 часа

Обява № 9056197
Предоставяне на консултантски услуги по изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане по под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ за проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в община Тунджа

Документ: Обява (9056197)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 02-09-2016 г.
Описание: Предоставяне на консултантски услуги по изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане по под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ за проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в община Тунджа
Профил на купувача:   Досие
Срок за получаване нa оферти (вкл.): 12.09.2016 г.
17:00 часа

Обява № 9054384
Ремонт на силови маслени трансформатори с мощност от 25 до 400 kVA

Документ: Обява (9054384)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 15-07-2016 г.
Описание: Ремонт на силови маслени трансформатори с мощност от 25 до 400 kVA
Профил на купувача:   Досие
Срок за получаване нa оферти (вкл.): 22.07.2016 г.
17:00 часа

Обява № 9054307
Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати

Документ: Обява (9054307)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 14-07-2016 г.
Описание: Електрически и електромеханичен ремонт на трифазни асинхронни електродвигатели с мощност от 1,1 kw до 250 kw, монофазни асинхронни електродвигатели с мощност от 0,55 kw до 2,2 kw и потопяеми помпени агрегати с мощност на ел. двигателя от 2,2 kw до 18,5 kw
Профил на купувача:   Досие
Срок за получаване нa оферти (вкл.): 21.07.2016 г.
17:00 часа

Обява № 9054245
Доставка на резервни части за автомобилна техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

Документ: Обява (9054245)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 12-07-2016 г.
Описание: Доставка на резервни части за автомобилна техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол
Профил на купувача:   Досие
Срок за получаване нa оферти (вкл.): 20.07.2016 г.
17:00 часа

Обява № 9053548
Доставка на електроматериали за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

Документ: Обява (9053548)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 09-06-2016 г.
Описание: Доставка на електроматериали за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол
Профил на купувача:   Досие
Срок за получаване нa оферти (вкл.): 17.06.2016 г.
17:00 часа

Обява № 9053464
Доставка на строителни материали за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол

Документ: Обява (9053464)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Публикувана на: 03-06-2016 г.
Описание: Доставка на строителни материали за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол
Профил на купувача:   Досие
Срок за получаване нa оферти (вкл.): 10.06.2016 г.
17:00 часа
 
БИТОВИ АБОНАТИ
Партида №:
 / 
ЕГН:
 
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
БУЛСТАТ / ЕГН:
Абонатен №:
 
АВАРИИ
21.08.2017г.
Аварии, които ще се отстраняват на 21.08.2017г.
повече...
НОВИНИ
01.11.2016 г.
Ценоразпис на видовете услуги, предлагани от дружеството
повече...

19.09.2014 г.
Общи условия
за предоставяне
на ВиК услуги на потребителите
от "ВиК" ЕООД
гр. Ямбол
повече...

01.06.2014 г.
Всички битови и фирмени абонати могат да платят текущите си и стари задължения към дружеството, чрез системата за електронни разплащания ePay.bg
повече...

01.11.2012 г.
Цени за ВиК услуги
повече...


еFaktura – съвременна система за обмен на фактури
повече...


Плащане на дължими суми за вода в паричните салони
на Easypay
повече...


Плащане на дължими суми за вода през Интернет
(Система E-PAY)
повече...


Плащане на дължими суми за вода през банкомат
(Система B-PAY)
повече...


Плащане на дължими суми за вода по GSM
(Система ePayGSM)
повече...

"ВиК" ЕООД има открити каси във всички пощенски клонове на
ТП "Български пощи" в гр. Ямбол,
гр. Елхово,
гр. Стралджа
и гр. Болярово.
 
Copyright © 2005 - 2014 ВиК - Ямбол Вие сте посетител: