30 АВГУСТ  
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ЯМБОЛ
 
  СМЕТКИ БИТОВИ АБОНАТИ
 ЗА НАС
 ЗАКОНИ И НАРЕДБИ
     ПРОЦЕДУРИ
     ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
 УСЛУГИ
 ДОКУМЕНТИ
 ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
 ПЛАЩАНЕ С ПРЕВОД
 ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ
 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
 ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
 КОНТАКТИ
 ВРЪЗКИ
 СМЕТКИ БИТОВИ АБОНАТИ
 СМЕТКИ ФИРМЕНИ АБОНАТИ
Въведете необходимата информация в полетата.
Данните ще намерите във Вашата фактура.

Ако липсва ЕГН във Вашата фактура или е некоректен,
заповядайте в нашия офис, за да го коригирате.

Смяната на име на партида и ЕГН се извършва в Централно управление
на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол. Необходими са следните документи:
 • копие от документ за собственост или удостоверение за наследници;
 • копие от лична карта.
 • Въведете данните!
  Партида №:  / 
  ЕГН:   
  Данните, предоставени от Вас в този формуляр са лични данни по смисъла
  на Закона за защита на личните данни и се предоставят доброволно
  и с изричното съгласие на всеки.
  ФИРМЕНИ АБОНАТИ
  БУЛСТАТ / ЕГН:
  Абонатен №:
   
  АВАРИИ
  28.08.2014г.
  Аварии, които ще се отстраняват на 28.08.2014г.
  повече...
  НОВИНИ
  22.08.2014 г.
  На 25.08.2014 г. (понеделник)
  от 09:00 ч. на
  ул. "Будак Стоян войвода"
  ще бъде спряно водоподаването,
  тъй като фирмата изпълнител ще прави превключване от стария към новия водопровод.

  01.06.2014 г.
  Всички битови и фирмени абонати могат да платят текущите си и стари задължения към дружеството, чрез системата за електронни разплащания ePay.bg
  повече...

  01.11.2012 г.
  Цени за ВиК услуги
  повече...

  10.07.2013 г.
  Ценоразпис на видовете услуги, предлагани от дружеството
  повече...


  еFaktura – съвременна система за обмен на фактури
  повече...


  Плащане на дължими суми за вода през Интернет
  (Система E-PAY)
  повече...


  Плащане на дължими суми за вода през банкомат
  (Система B-PAY)
  повече...


  Плащане на дължими суми за вода по GSM
  (Система ePayGSM)
  повече...

  "ВиК" ЕООД има открити каси във всички пощенски клонове на
  ТП "Български пощи" в гр. Ямбол,
  гр. Елхово,
  гр. Стралджа
  и гр. Болярово.

  Общи условия
  за предоставяне
  на ВиК услуги на потребителите
  от "ВиК" ЕООД
  гр. Ямбол
  повече...
   
  Copyright © 2005 - 2014 ВиК - Ямбол Вие сте посетител: