28 ЮНИ  
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ЯМБОЛ
 
  ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
 ЗА НАС
 ЗАКОНИ И НАРЕДБИ
 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
     ПРОЦЕДУРИ
     ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
     ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ
     ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ
 УСЛУГИ
 ДОКУМЕНТИ
 ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
 ПЛАЩАНЕ С ПРЕВОД
 ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ
 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
 ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
 КОНТАКТИ
 ВРЪЗКИ
 СМЕТКИ БИТОВИ АБОНАТИ
 СМЕТКИ ФИРМЕНИ АБОНАТИ
Централно Управление - гр. Ямбол:
Управител тел.: 66-19-39
Асистент, кореспонденция тел.: 66-19-39
Факс тел.: 66-19-38
Главен инженер тел.: 66-19-24
Главен счетоводител тел.: 66-19-26
Производствено-технически отдел(ПТО) тел.: 66-19-23
Кадастър тел.: 66-23-61
Юрисконсулт, обществени поръчки тел.: 66-19-32
ТБОТ, одитор тел.: 66-19-23
Отдел "Компютърна обработка
на информацията"
тел.: 66-19-37; 66-23-58
Счетоводство тел.: 66-19-27
Управление на персонала тел.: 66-19-25; 66-19-33
Технически ръководители тел.: 66-19-35
Диспечери - денонощен тел.: 66-23-23
Продажби тел.: 66-19-31; 66-19-36
Водомерна работилница тел.: 66-19-40
Химическа лаборатория тел.: 66-19-34
Началник "АМРБ" тел.: 66-23-60
Склад тел.: 66-23-62


Експлоатационни Райони:
Район Елхово Технически ръководител тел.: 0478/88174
Касиер, домакин тел.: 0478/88175
Технически ръководител, помпиер тел.: 0478/88177
Район Болярово Технически ръководител тел.: 04741/6483
Район Стралджа Технически ръководител тел.: 04761/5464
Касиер, домакин тел.: 04761/5261
БИТОВИ АБОНАТИ
Партида №:
 / 
ЕГН:
 
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
БУЛСТАТ / ЕГН:
Абонатен №:
 
АВАРИИ
28.06.2017г.
Аварии, които ще се отстраняват на 28.06.2017г.
повече...
НОВИНИ
01.11.2016 г.
Ценоразпис на видовете услуги, предлагани от дружеството
повече...

19.09.2014 г.
Общи условия
за предоставяне
на ВиК услуги на потребителите
от "ВиК" ЕООД
гр. Ямбол
повече...

01.06.2014 г.
Всички битови и фирмени абонати могат да платят текущите си и стари задължения към дружеството, чрез системата за електронни разплащания ePay.bg
повече...

01.11.2012 г.
Цени за ВиК услуги
повече...


еFaktura – съвременна система за обмен на фактури
повече...


Плащане на дължими суми за вода в паричните салони
на Easypay
повече...


Плащане на дължими суми за вода през Интернет
(Система E-PAY)
повече...


Плащане на дължими суми за вода през банкомат
(Система B-PAY)
повече...


Плащане на дължими суми за вода по GSM
(Система ePayGSM)
повече...

"ВиК" ЕООД има открити каси във всички пощенски клонове на
ТП "Български пощи" в гр. Ямбол,
гр. Елхово,
гр. Стралджа
и гр. Болярово.
 
Copyright © 2005 - 2014 ВиК - Ямбол Вие сте посетител: