21 АВГУСТ  
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ЯМБОЛ
 
  ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ
 ЗА НАС
 ЗАКОНИ И НАРЕДБИ
 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
     ПРОЦЕДУРИ
     ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
     ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ
     ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ
 УСЛУГИ
 ДОКУМЕНТИ
 ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
 ПЛАЩАНЕ С ПРЕВОД
 ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ
 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
 ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
 КОНТАКТИ
 ВРЪЗКИ
 СМЕТКИ БИТОВИ АБОНАТИ
 СМЕТКИ ФИРМЕНИ АБОНАТИ
Плащане на дължими суми за вода през Интернет (Система E-PAY)
Всички битови и фирмени абонати могат да платят текущите си и стари задължения към дружеството, чрез системата за електронни разплащания ePay.bg. Плащането става с регистриране на абонатен номер, който може да намерите в последната платена на каса сметка.

 Плащане на битови абонати Абонатният номер за битови абонати се въвежда без наклонената черта между цифрите, като втората група цифри трябва да изглежда като трицифрено число.

Например, ако номерът е 1234/5, въведете 1234005,
ако номерът е 1234/56, въведете 1234056,
ако номерът е 1234/567, въведете 1234567,
ако номерът е 123/7, въведете 123007,
ако номерът е 123/66, въведете 123066.

ПЛАТИ ЧРЕЗ
 Плащане на фирмени абонати Чрез ePay.bg могат да се плащат текущи и стари задължения на фирмени абонати във всяко населено място в област Ямбол.
Изисквана информация в ePay.bg - абонатен номер, който се съдържа във фактурата или разписката за плащане на каса на дружеството.

Абонатният номер за фирмени абонати се въвежда като 7-цифрено число, като номерът се допълва с 0-ли до 7 позиции.

Например, ако номерът е:
1, въведете 0000001,
12, въведете 0000012,
123, въведете 0000123,
1234, въведете 0001234.

ПЛАТИ ЧРЕЗ

Срок за плащане - до последния работен ден на текущия месец.
Плащане на дължими суми за вода през банкомат (Система B-PAY)
За абонати, които предпочитат други алтернативни средства за плащане сме осигурили, плащане на банкомат с услугата B-Pay като код на търговеца трябва да въведете 50116.

Плащане на дължими суми за вода по GSM
(Система ePayGSM)
Плащане чрез SMS с услугата ePayGSM – може да се регистрирате на банкомат, чрез менюто B-Pay, като за код на търговеца трябва да въведете 84047 или да изпратите празен SMS на номер 1901, за да разберете други начини за регистриране за SMS плащания на битови сметки.

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Ямбол подава информация
за абонатите към всяко населено място в област Ямбол.

Не забравяйте да си платите сметките!
БИТОВИ АБОНАТИ
Партида №:
 / 
ЕГН:
 
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
БУЛСТАТ / ЕГН:
Абонатен №:
 
АВАРИИ
21.08.2017г.
Аварии, които ще се отстраняват на 21.08.2017г.
повече...
НОВИНИ
01.11.2016 г.
Ценоразпис на видовете услуги, предлагани от дружеството
повече...

19.09.2014 г.
Общи условия
за предоставяне
на ВиК услуги на потребителите
от "ВиК" ЕООД
гр. Ямбол
повече...

01.06.2014 г.
Всички битови и фирмени абонати могат да платят текущите си и стари задължения към дружеството, чрез системата за електронни разплащания ePay.bg
повече...

01.11.2012 г.
Цени за ВиК услуги
повече...


еFaktura – съвременна система за обмен на фактури
повече...


Плащане на дължими суми за вода в паричните салони
на Easypay
повече...


Плащане на дължими суми за вода през Интернет
(Система E-PAY)
повече...


Плащане на дължими суми за вода през банкомат
(Система B-PAY)
повече...


Плащане на дължими суми за вода по GSM
(Система ePayGSM)
повече...

"ВиК" ЕООД има открити каси във всички пощенски клонове на
ТП "Български пощи" в гр. Ямбол,
гр. Елхово,
гр. Стралджа
и гр. Болярово.
 
Copyright © 2005 - 2014 ВиК - Ямбол Вие сте посетител: