Цени на вода

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД гр. ЯМБОЛ уведомява своите абонати, че на основание чл.20 от ЗРВКУ и Решение № БП-Ц-34 от 15.12.2017г. на КЕВР, цените за предоставените ВиК услуги са следните:
Услуга Цена без ДДС
Доставяне на вода на потребителите 1.736 лв./м3
Отвеждане на отпадъчни води 0.307 лв./м3
ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ