Цени на вода

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД гр. ЯМБОЛ уведомява своите абонати, че на основание чл.20 от ЗРВКУ и Решение № Ц-50 от 31.10.2012г. на ДКЕВР, считано от 01.11.2012г., цените за предоставените ВиК услуги са следните:
Услуга Цена без ДДС
Доставяне на вода на потребителите 1.52 лв./м3
Отвеждане на отпадъчни води 0.11 лв./м3
ВХОД
ФИРМЕНИ АБОНАТИ