Аварии и ремонти

21.11.2017г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

- жк "Хале" бл.3 вх. "Ж";

- жк "Хале" бл.9 - временно преустановено водоподаване към бл.5, бл.8, бл.11, бл.1, бл.12, бл.13 в комплекса;

- с. Роза, с. Калчево

Телефон за информация: 046/662323 (денонощен) - дежурен диспечер.Поради постъпили сигнали за лица, представящи се за новоназначени инкасатори към дружеството, уведомяваме своите абонати, че заплащането на дължими суми за консумирана питейна и отведена канална вода се извършва ЕДИНСТВЕНО И САМО в:

- паричен салон при Централно управление в гр. Ямбол, на ул. "Д-р Петър Брънеков" №20 (до Централен кооперативен пазар);

- клоновете на пощенските станции в градовете и селата на територията на Ямболска област;

- в паричните салони на Easypay;

- по интернет (система E-PAY);

- през банкомат (система B-PAY);

- по GSM (система ePayGSM);

- по банков път.

Всеки друг начин на заплащане на услугата не е практика на дружеството и е НЕРЕГЛАМЕНТИРАН И НЕЗАКОНЕН.

БИТОВИ АБОНАТИ
ФИРМЕНИ АБОНАТИ